Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav

 

logo OPZ barevne  

Od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019 realizovalo CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006568), jehož partnerem bylo město Soběslav.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu na území ORP Soběslav bylo:
- udržet a rozvíjet místní partnerství,
- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,
- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

 

 Hlavní aktivity projektu:

- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a skupin pracovních, aktualizace metodik procesu plánování)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (vyhodnocení naplnění záměrů předchozího plánu, zjišťování potřeb soc. služeb na území ORP Soběslav, analýzy)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (kulaté stoly, oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce mezi ORP v kraji)

 

Plánované výstupy projektu:

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb 2020 - 2022  
 

Kontaktní osoby:

Bc. Daniel Rosecký, CpKP jižní Čechy
tel. 777 793 720
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jana Háková, Odbor sociálně zdravotní MěÚ Soběslav (zástupce partnera projektu)
tel. 381 508 134
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav

Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav

 

Realizace projektu v období listopad 2017 – říjen 2019:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracuje ve stejném složení jako při posledním procesu plánování v roce 2012 – 2013:

Mgr. Vladimír Drachovský - město Soběslav (do konce roku 2018)
Ing. Jindřich Bláha - starosta města Soběslav (od začátku roku 2019)
Ing. Radek Bryll - Městský úřad Soběslav
Jana Háková - Městský úřad Soběslav
Ing. Petr Kocián - Městský úřad Veselí nad Lužnicí
Ing. Zina Petrásková - Senior - dům Soběslav
Mgr. Jan Vavříček - TEP, centrum sociálních služeb
Miloš Silovský - zástupce uživatelů sociálních služeb

 

V období listopad 2017 - říjen 2019 se řídící skupina sešla na celkem 12 jednáních (4. prosince 2017, 10. ledna 2018, 19. března 2018, 5. září 2018, 17. prosince 2018, 21. ledna 2019, 1. dubna 2019, 1. července 2019, 5. srpna 2019, 2. září 2019, 10. října 2019 a 24. října 2019).

 

Fotografie z jednání z řídící skupiny:

WP 20180110 16 18 26 Pro

b_320_180_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_wp_20180110_16_22_26_pro.jpg

wp 20180110 16 22 32 pro

 

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Soběslav, která byla dle potřeb průběžně doplňována. 
Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (statut, jednací řád).

 

Byly zformovány čtyři pracovní skupiny, do konce realizace projektu (říjen 2019) se každá z nich sešla na těchto jednáních:

Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením - celkem 8 jednání (3. dubna 2018, 15. května 2018, 5. června 2018, 17. července 2018, 4. prosince 2018, 29. srpna 2019, 12. září 2019, 3. října 2019)

 

Pracovní skupina Podpora rodin, dětí a mládeže - celkem 9 setkání (9. dubna 2018, 21. května 2018, 18. června 2018, 23. července 2018, 3. prosince 2018, 10. června 2019, 29. srpna 2019, 17. září 2019, 7. října 2019)

 

Pracovní skupina Podpora ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením - celkem 8 jednání (19. dubna 2018, 17. května 2018, 14. června 2018, 19. července 2018, 4. prosince 2018, 10. června 2019, 17. září 2019 a 7. října 2019)

 

Pracovní skupina Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Veselí nad Lužnicí - celkem 7 setkání (4. dubna 2018, 21. května 2018, 18. června 2018, 23. července 2018, 10. prosince 2018, 12. září 2019, 7. října 2019)

Za celou dobu realizace projektu se konalo celkem 12 jednání řídící skupiny a 32 jednání pracovních skupin.

 

Proběhla celkem tři veřejná setkání:

Úvodní veřejné setkání ve Veselí nad Lužnicí se konalo 14. prosince 2017 v TEP, centrum sociálních služeb.

Veřejné setkání v Soběslavi se konalo 10. ledna 2018 v prostorách Senior – dům Soběslav.

Veřejné setkání v Soběslavi 23. října 2019 bylo zaměřeno  na představení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Soběslav.

 

Proběhla setkání zástupců projektu se seniory (ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi  - cílem bylo předání informací o projektu, o možnostech využívání sociálních služeb, o dostupnosti příspěvku na péči atp.).

Dále proběhly tři kulaté stoly starostů, dva kulaté stoly spolupráce a několik setkání realizátorů komunitního plánování sociálních služeb z různých ORP Jč kraje. 

 

Byla zpracována a aktualizována sociodemografická analýza regionu.

Sociodemografická analýza ORP Soběslav 2019

Byla zpracována Analýza sociálních služeb na území ORP Soběslav, která obsahuje všechny potřebné informace o sociálních službách dostupných na území ORP Soběslav, Analýza poskytovatelů (obsahuje popis potřeb a záměrů poskytovatelů sociálních služeb) a Analýza zadavatelů (zachycuje záměry a potřeby zadavatelů - obcí) a proběhly také specifické průzkumy (Průzkum potřebnosti terénních sociálních služeb na území ORP Soběslav a Průzkum drogové scény na území ORP Soběslav). Výstupy z těchto analýz a průzkumů byly použity jako podklady při zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Řídící skupina rozhodla, že jedním z průzkumů bude také anketa pro širokou veřejnost. Otázky byly stejné, jako při anketě v roce 2012, výstupy z roku 2012 a 2018 byly porovnány. Řídící skupina hodnotí anketu jako užitečnou a potřebnou, přestože se nejedná o reprezentativní průzkum a získané názory nelze zobecňovat. Je to ale metoda, která umožňuje oslovit velkou část občanů a dává jim možnost vyjádřit se k dané problematice. 

Průzkum - Anketa pro veřejnost Soběslav 2019 

 

V roce 2018 byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na rok 2019. 

Akční plán sociálních služeb ORP Soběslav 2019

Ve druhém roce realizace projektu (2019) byl vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na roky 2020 - 22.

Střednědobý plán soc. služeb ORP Soběslav 2020-2022

Zpracované plány mají náležitosti podle zák. č. 108/2006 Sb. a jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021. 

 

Byl vytvořen také Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb na území ORP Soběslav:

Katalog sociálních a doprovod. služeb ORP Soběslav 2019 

 

 Cíle projektu se podařilo naplnit.

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili